Kutsu Sangen Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 10.7. 2019

KUTSU SANGEN OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Sangen Oy:n hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle.
Kokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen nojalla kuuluvat asiat, sekä päätetään suunnatusta osakeannista.

Varsinainen yhtiökokous pidetään 10.7.2019 kello 13 Elämystehdas Lapparin Ravintola Pajassa (Vesaisenkatu 1, 95400 Tornio). Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle osoitteeseen info@sangen.fi viimeistään 3.7.2019 mennessä.

Seuraavat asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä vähintään viikon ajan ennen kokousta yhtiön internetsivuilla sekä on asetettava nähtäväksi yhtiökokouksessa:
1) hallituksen päätösehdotus; ja
2) viimeinen tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.

Tämä kokouskutsu toimitetaan julkaisemalla kutsu yhtiön kotisivuilla ja lähettämällä kutsu sähköpostilla niille osakkeenomistajille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteen yhtiölle, aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kolmea (3) viikkoa ennen kokousta.

Hallitus
Sangen Oy

Sangen_tilinpäätös 31.12.2018 allekirjoitettu

Sangen Oy tilintarkastuskertomus tk2018

Hallituksen esitys

Varsinainen yhtiökokous_Sangen_10072019_pöytäkirja1