KUTSU SANGEN OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Sangen Oy:n hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle.

Kokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen nojalla kuuluvat asiat, sekä suunnatusta maksuttomasta osakeannista päättämisestä.

Varsinainen yhtiökokous pidetään 4.7.2018 kello 15 Elämystehdas Lapparin Ravintola Pajassa (Vesaisenkatu 1, 95400 Tornio). Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle osoitteeseen info@sangen.fi viimeistään 27.6.2018 mennessä.

Seuraavat asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä vähintään viikon ajan ennen kokousta yhtiön internetsivuilla sekä on asetettava nähtäväksi yhtiökokouksessa:

  • hallituksen päätösehdotus; ja
  • viimeinen tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.

Tämä kokouskutsu toimitetaan julkaisemalla kutsu yhtiön kotisivuilla ja lähettämällä kutsu sähköpostilla niille osakkeenomistajille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteen yhtiölle, aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kolmea (3) viikkoa ennen kokousta.

 

Hallitus

Sangen Oy

Allekirjoitettu tilinpäätös 31.12.2017

Sangen Oy tilintarkastuskertomus tk2017

Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle 2018

Varsinainen yhtiökokous Sangen 04072018 ptk