KUTSU SANGEN OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Sangen Oy:n hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle.

Kokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen nojalla kuuluvat asiat, sekä yhtiöjärjestyksen muuttamista siten, että jatkossa yhtiökokouskutsuja ei lähetetä, vaan kokouskutsu julkaistaan yhtiön verkkosivuilla sekä paikallisesti julkaistavassa sanomalehdessä.

Varsinainen yhtiökokous pidetään 30.6.2017 kello 10 Oulun yliopiston salissa L5 (Pentti Kaiteran katu 1, Linnanmaa, Oulu). Kokoukseen osallistuvia osakkeenomistajia pyydetään saapumaan paikalle hyvissä ajoin ennen kokouksen alkua rekisteröitymistä varten.

Yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat PDF-muodossa: