Tiedote osakeannin jatkamisesta 30.5.2016

Sangen Oy:n hallitus on päättänyt jatkaa meneillään olevaa osakeantia 24.6.2016 asti. Muilta osin annin ehtoja ei muuteta.

Osakeantia jatketaan osakkeiden saaman suosion takia, johon varmasti yhtenä vaikuttavana tekijänä on ollut lakiesitys alkoholilainsäädännön muuttamiseksi, mikä osaltaan helpottaa ja parantaa pienpanimoliiketoiminnan edellytyksiä tulevaisuudessa. Yhtiöllä on vielä kesken sijoitusneuvottelut muutamasta merkittävästä sijoituksesta, jotka pyritään saamaan päätökseen 24.6.2016 mennessä. Sangenin ensimmäisiä tuotteita saadaan ennakkomarkkinointiin kesäkuun alussa valikoituihin baareihin ja pubeihin, ja näin mahdollisilla sijoittajilla on mahdollisuus tutustua yhtiön tuotteisiin vielä osakeannin aikana.

Osakeannissa saatavat varat käytetään antiesitteessä esitetyllä tavalla. Annin onnistuminen mahdollistaa jopa suunniteltua suuremman kapasiteetin rakentamisen.

Sangen Oy:n hallitus kiittää kaikkia osakeantiin jo osallistuneita.